Home

Wat is Reiki?
Reiki betekent Universele Levensenergie. Gendai Reiki

Reiki is een natuurlijke Japanse heling techniek om stress te verminderen-, te ontspannen en genezing, zuivering en bewustzijnsontwikkeling te bevorderen.

Dit wordt gedaan door middel van “handoplegging” en gemakkelijke oefeningen en voelt aan als een hoog frequente energiestroom. Dit uit zich vaak in warmte en een diepe ontspanning van lichaam en geest. Reiki is bij uitstek geschikt om tot rust te komen en activeert de zelf-helende eigenschappen van het lichaam.

Als het “levensenergie” niveau laag is, dan is er meer kans om ziek te worden of ons gestrest te voelen, en als het hoog is, zijn we beter in staat gezond en gelukkig te zijn.

 

De grondlegger van Reiki is Mikao Usui.
Mikao Usui noemde zijn spirituele ontwikkeling Usui-no-Michi. Naar verluid ontdekte hij zijn helende vermogen in 1922. Pas na zijn dood in 1926 werd de naam Reiki gebruikt door zijn studenten.

Gokai” of de “5 leefregels” van Reiki
Er zijn 5 leefregels (Gokai) die belangrijk zijn volgens Usui sensei. Hij heeft ze voor Reiki-beoefening als volgt gedefinieerd:

Alleen voor vandaag:
.. wees niet boos
.. maak je geen zorgen
.. wees dankbaar
.. doe wat je moet doen
.. wees aardig voor anderen

Gendai Reiki Ho: Westers of toch uit Japan?
In Reiki zijn er verschillende stijlen ontstaan na het overlijden van de grondlegger. Dit heeft onder meer te maken met het feit dat de Japanse Reiki gemeenschap zeer gesloten is. Maar ook de splitsing van Westerse en Japanse Reiki heeft hiertoe bijgedragen. In het westen was men ervan overtuigd dat het Japanse Reiki niet meer bestond na de 2e wereldoorlog. De Japanse Reikigemeenschap (Reiki Gakkai) heeft nooit interesse gehad om naar buiten te treden of om Reiki buiten Japan te verspreiden. Een buitenstaander zal hier dan ook geen lid van kunnen worden. De Gakkai bestaat uit ca. 500 leden en de voorzitter is sinds 2011 de heer Takahashi Ichita sensei.

De Westerse Reiki is via Hawaïi en vervolgens via de VS over de hele wereld verspreid en vervolgens weer her-geïntroduceerd in Japan, de bakermat van Reiki. Er zijn door de jaren heen vele smaken en soorten van Reiki ontstaan waarbij de ene Reiki stijl nog ingewikkelder is dan de ander. Een zekere mystiek werd dit Reiki niet vreemd en de commercie rond het Reiki-fenomeen en de New Age beweging maakte dat het systeem niet altijd positief werd bekeken.

Vanuit de Reiki Gakkai werd dit met bezorgdheid bezien en heeft één van de leden, Hiroshi Doi sensei, toestemming gegeven om contact te leggen met Westerse Reiki beoefenaren.

Gendai Reiki Ho
Hiroshi Doi was lid van de Reiki Gakkai van 1991 tot 2010, en is president van de Gendai Reiki Healing Association. Behalve de Japanse Gakkai reiki stijl heeft Doi sensei diverse westerse Reiki stijlen bestudeerd. Doi Sensei heeft de Westerse- en Japanse Reiki gecombineerd tot zijn eigen Gendai Reiki ho stijl.

Gendai Reiki Ho betekent “Moderne Reiki Methode” en Doi sensei stelt hierin dat Reiki eenvoudig en makkelijk te beoefenen dient te zijn. Niets mystieks, niets zweverigs maar duidelijk waarneembaar en bedoeld voor een totale ontspanning van lichaam en geest met nadruk op het zelf helende aspect van het eigen lichaam. Kortom: Reiki is bedoeld voor je eigen ontwikkeling van je bewustzijn.

Natuurlijk kun je anderen ook deze ervaring geven door de handen op het lichaam te leggen op een intuïtieve volgorde waarbij het behandelen van het hoofd als zéér belangrijk wordt beschouwd.

Klik hier om zijn boek en audio te bestellen.

Kunio Okajima sensei
Kunio Okajima sensei is de 7e Shihan die geinitieerd is door Doi sensei in 1999. In Doi sensei’s boek “Iyashino no Gendai Reiki ho” wordt Okajima sensei omschreven als een uitzonderlijk energetische man die geen initiatie nodig had om Reiki te kunnen kanaliseren. Hij is de President van het Gendai Reiki Healing Center. Okajima sensei geeft Reiki lessen in zijn eigen dojo in Osaka, Japan, en wekelijks worden Reiki bijeenkomsten gehouden die toegankelijk zijn voor zijn studenten.

Gendai Reiki in Nederland
In Nederland zijn er 2 mensen door Okajima sensei in Japan opgeleid tot de niveau 4 Gokuikaiden mastergraad, Martijn van Hemmen en Jac Nieuwenhuijzen. Hun mastergraad is officieel erkend door het Gendai Reiki Healing Center. Zij zijn de enigen buiten Japan die deze erkenning hebben ontvangen.

De lijn van Martijn en Jac is:

Usui Sensei
Kanichi Taketomi
Ms. Koyama
Hiroshi Doi
Okajima Sensei

Martijn van Hemmen
Martijn is vanaf 2002 ingewijd in niveau 1, 2 en 3 van het Usui Shiki Ryoho Reiki systeem en niveau 1, 2, 3 en 4 van Gendai Reiki.
Van 2007 t/m 2019 is Martijn bijna jaarlijks naar Japan geweest om Reiki les te krijgen van Okajima sensei.
Martijn is aangesloten bij de Gendai Reiki Network en officieel distributeur van de Nederlandse Gendai Reiki handleidingen, en organiseert regelmatig Reiki cursussen en bijeenkomsten (Koryukai).

Jac Nieuwenhuijzen
Jac is vanaf 2000 ingewijd in niveau 1, 2 en 3 van het Usui Shiki Ryoho Reiki systeem en niveau 1, 2, 3 en 4 van Gendai Reiki.
Jac is een aantal keer naar Japan gegaan om Reiki les te krijgen van Okajima sensei.

Ferry van Wilgenburg en Ton Bremer
Ferry en Ton zijn in 2023 door Martijn geïnitieerd tot Reiki Master.
Ferry is in 2003 ingewijd in niveau 1 van het Usui Shiki Ryoho Reiki systeem en daarna in niveau 1, 2, 3 en 4 van Gendai Reiki.
Ton is vanaf 2017 ingewijd in niveau 1, 2, 3 en 4 van Gendai Reiki.

Kijk in de agenda voor de geplande Gendai Reiki cursussen.